MODLITWY  DO MB LEŚNIAŃSKIEJ

 

 

 

 

I

Maryjo od wieków wybrana

Maryjo, od wieków wybrana na Matkę Odkupiciela i naszą, Pani nasza, do której uciekał się w dobrej i złej doli lud męczeńskiego Podlasia. Przychodzimy i my do Ciebie pełni ufności, wiedząc, że i nam okażesz się Matką i Wspomożycielką. Tobie, wzorem Ojców naszych przedstawiamy nasze prośby i błagania, prosząc abyś modliła się za nami teraz i w godzinę naszej śmierci.

Ozdobo Podlasia, nasza chlubo i chwało. Przyjmij pokorne modlitwy nasze, które z ufnością zanosimy i spraw, aby nikt z nas nie odszedł od Ciebie bez otrzymania tego, o co pokornie prosi. Amen.

 

II.

Modlitwa przed Cudownym  Obrazem M. B. Leśniańskiej (1933)

O Matko Najświętsza, w tym tu Obrazie od ponad trzech wieków słynąca, oto przychodzę do Ciebie, klękam przed Tobą, wznoszę do Ciebie oczy i serce moje, oddaję się Tobie na własność. Ty o Matko Cudowna, otul mnie płaszczem swej Opieki, bądź mi zawsze Matką.

Polecam Ci moją duszę i ciało, ratuj mnie we wszystkich niebezpieczeństwach, pocieszaj w smutkach, wspomagaj we wszystkich potrzebach. Dziś dziękuję za dotychczasową opiekę i usilnie Cię proszę o dalszą opiekę, a szczególnie o .......................................   .

Tyle cudów zdziałałaś w tym miejscu przez siebie wybranym, tylu nieszczęsliwych chorych uleczyłaś, tylu strapionym i uciśnionym otarłaś łzy i wlałaś w zbolałe serca balsam pociechy. Przeto i ja mam tę błogą nadzieję, żemnie nie opuścisz w tym ciężkim strapieniu, ale owszem, jako Matka litościwa, Pocieszycielka strapionych i Ucieczka grzeszników przyjmiesz mnie pod swoją opiekę.

O Matko Boska Cudowna, pokaż swoją potege, udziel mi Twojej pomocy o Matko Boska Leśniańska, Matko Łaskawa, Matko Miłosierdzias, zlituj sie. Bądź mi Matką i Królową przez całe życie, bądź mi Matką osobliwie w godzinę smierci, a ja chwalić będę, wielbić i kochać będę na wieki wieków.  A m e n .

 

III.

Zawierzenie siebie Matce Boskiej Leśniańskiej (11 stycznia 1981)

Najświętsza Maryjo Panno, Przedziwna Opiekunko Podlasia! Wyznaję, że jesteś Matką Boga i naszą Matką. Uznaję, że jestem Twoją całkowitą własnością oraz oświadczam, że kocham Ciebie i Syna Twego Pana naszego Jezusa  Chrystusa.

Tobie, Najświętsza Maryjo Panno, wsławiona łaskami w Sanktuarium Leśniańskim, Przedziwna w cudownie zjawionym Obrazie, zawierzam i oddaję siebie i swoją rodzinę - wszystko, czym jestem; wszystko co posiadam. Umocnij moją wiarę w Boga, spotęguj moją ufność ku Niemu, spraw, żebym z całego serca miłował(a) Boga i bliźnich ze względu na Boga. Dopomóż mi, żeby me życie codzienne stawało się coraz bardziej chrześcijańsikie, żeby było trwałym świadectwem Jezusowi Chrystusowi i jego Ewangelii. Spraw, Najświętsza Maryjo Panno, żebym był wierny łasce i niestrudzenie budował Kościół Święty. Uczyń mnie swym dzieckiem.

Przejasna Pani Leśniańska, broń mnie przed grzechem i uproś mi wzrost w cnotach.

Liczę na Twoją pomoc.

Bądź zawsze ze mną. Amen.

 

IV.

Modlitwa do Matki Bożej Leśniańskiej

Przejasna Pani Leśniańska, Przedziwna Matko Boga! Upadłszy do Twych stóp polecamy sie kornie Twojej Miłosiernej Opiece.

Zawierzamy Ci każdy dzień swego życia i prosimy o pomoc i o obronę.

Bądź zawsze z nami!

Wspieraj nas  swym wstawiennictewm u Miłosiernego Boga.

Wyjednaj  nam Jego łaski: światło i moc, niezachwianą wiarę, niezłomną ufność i gorącą miłość.

Wnoś w chwile naszego ziemskiego życia swój promienny uśmiech z nieba i doprowadź nas do jego szczęścia. Amen.

 

V.

Modlitwa do Opiekunki Podlasia

Matko Boża Leśniańska, Opiekunko Podlasia!

Zostałaś w cudowny sposób objawiona w 1683 roku jako przedziwna pomoc i nadzieja Podlaskiego ludu. Przez Boga zostałaś wybrana na Matkę nas wszystkich. Czcimy te tajemnice Bożej hojności i łaskawości. Składamy Ci nasze bóle i nasze nadzieje na lepszą przyszłość. Oddajemy Ci się ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką.

Matko przyjm!

Matko wskazuj drogę!

Matko prowadź!

Opiekunko Podlasia, bądź zawsze z nami. raz jeszcze z ufnością całym sercem wołajmy: Pod Twoją obronę...

 

VI.

Modlitwa do Matki Bożej Leśniańskiej (26 września 1980 r.)

Najświętsza Maryjo Panno, Przedziwna Matko Boga, Miłosierna Matko nasza, Przejasna Pani Leśnaińska, Niebiańska Jasności dni naszych, radości w smutku, wspomozenie w słabości, obrono w niebezpieczeństwie, Piękno z nieba wśród brzydoty zepsucia grzechowego!

Upadłszy do Twych stóp najświętszych polecamy się Twojej miłosiernej opiece. Prowadź nas Swą Matczynną dłonią do Ojca przez Syna w Duchu Świetym. Wyjednaj nam niezachwianą wiarę, niezłomną ufność i gorącą miłość.

Zawierzamy Ci każdy dzień swego życia: prosimy o pomoc i o obronę. Bądź zawsze z nami. Uproś nam światło i moce Ducha Świętego, żebyśmy prawdziwie znali i doskonale kochali Twego Syna, Jezusa Chrystusa, na chwałę Ojca. Spraw, żebyśmy Syna Twego naśladowali wiernie i wytrwale; żebyśmy się cieszyli pokojem czystego sumeinia, pokojem zgodnej rodziny, pokojem chrześcijańskiego społeczeństwa.

Zachowaj nas od klęsk żywiołowych, old klęsk gospodarczych, od widma wojny, od epidemii rozwiązłości i alkoholizmu. Otocz szczególną opieką Kościól Chrystusowy, Ojca Świętego, naszych Księży Biskupów, naszych duszpasterzy, nasze rodziny, naszą młodzież, naszych chorych i wszystkich cierpiących.

Przejasna Pani Leśniańska, Najświętsza Panno, Matko Miłosierdzia, Piękno z nieba, Piękno Podlasia, wnoś w każdą chwilę naszego ziemskiego życia Swój promienny uśmiech z nieba i doprowadź nas do jego szczęscia. Amen.

 

VII.

LEŚNIAŃSKA MODLITWA JUBILEUSZOWA

Najświętsza Maryjo Panno, Przedziwna Matko Boga, wsławiona łaskami w Obrazie Leśniańskim, Opiekunko Podlasia! Upadamy na kolana i wyznajemy, że jesteś naszą Matką, naszą Pośredniczką i Orędowniczką, naszą Królową i Panią. oddajemy siebie na Twoją całkowitą własność. Kochamy Ciebie i służyć Ci chcemy zawsze i wiernie.

Dziękujemy Ci, Matko Miłosierdzia, za to, żeś raczyła tutaj w Leśnej obrać sobie miejsce i tron, że do nas codziennie przychodzisz w promieniach swych łask, że nam wyjednujesz ożywcze światło i moc Ducha Świętego, że nam pomagasz naśladować Swego Syna, że nas wspierasz w pełnieniu woli Ojca Niebieksiego.

Przepraszamy Cie, Przejasna Pani i nasza troskliwa Opiekunko, za wszytskie zaniedbania i grzechy:

- za nieuszanownie względem Twego Sanktuarium Leśnaińskiego,

- za opieszałośc w obchodach Twoich świąt i uroczystości,

- za nieodmawianie codziennie modlitwy Anioł Pański,

- za opuszczanie wq rodzinach wspólnej , codziennej modlitwy i dziesiątki różańca świętego,

- za brak należnej czci względem Twoich świętych obrazów,

- za  pozbawianie się udziału we Mszach Świetych,

- za niedocenianie  sakramentu pokuty i Eucharystii,

- za naruszanie świętości życia małżeńskiego,

- za poniżanie godności ludzkiej i chrześcijańskiej przez nietrzeźwość,

- za brak miłości wzajemnej w rodzinach i w sąsiedztwie,

- za wszelką nieuczciwość,

- za mowy plugawe i bluźniercze,

przepraszamy Cię, Niepokalana Matko i Królowo, za wszystko, co w nas i w naszym życiu nie podbało się i nie podoba  się Twopjemy Synowi, Panu naszmeu Jezusowi Chrystusowi.

Prosimy Ci, Najświętsza Matko Boga i Matko nasza, wyjednaj nam u Boga wiarę mocną, ufność niezłomną i miłośc gorącą. Spraw, żebyśmy zjednoczeni z Twym Synem umieli wytrwale kroczyć drogę zbawienia, pokrzepieni słowem Bożym i posilani Ciałem Pańskim, spraw, żebyśmy swoim życiem prawdziwie chrześcijańskim wskazywali bliźnim na szczęście wieczne, którym Ty się cieszysz, do którego nas prowadzisz.

Najświętsza Maryjo Panno, Opiekunko Podlasia, racz nas przygotować do godnego obchodu Leśniańskiego Jubileuszu Trzechsetlecia.

Przygotuj nas, przygotuj nasze Sanktuarium Leśnaińskie, przygotuj naszą parafię i całą diecezję podlaską. Amen.

(Zatwierdzam + Jan Mazur, biskup siedlecki, 25.III.1981 r.)

 

Wszechmogący Boże, Ty dałeś nam Maryję Dziewicę za Matkę wiary naszej i jedności: spraw, prosimy, byśmy naśladując Ją, przyjmowali dar Ducha Świętego z należytą pokorą i wciąż wzrastali w chrześcijańskim życiu. Przez Chrystusa Panan Naszego. Amen.

 

VIII.

Litania do Matki Boskiej Leśniańskiej

 

Matko Boska Leśniańska, Przyczyń się za nami i wysłuchaj prośby nasze.

Matko Boska Leśniańska, Któraś w cudowny sposób na gruszy się objawiła, ...

Matko Boska Leśniańska, Która już czwarty wiek słyniesz cudami na tym świetym miejscu, ...

Matko Boska Leśniańska, Któraś wielu chorym zdrowie przywróciła, ...

Matko Boska Leśniańska, Któraś już tylu grzeszników z Bogiem pojednała, ...

Matko Boska Leśniańska, Któraś już tyle łez otarła, ...

Matko Boska Leśniańska, Można Cudotwórczyni, ...

Matko Boska Leśniańska, serdeczna Matko nasza, ...

Matko Boska Leśniańska, Opiekunko męczeńskiego Podlasia, ...

Matko Boska Leśniańska, Która łączysz katolików i prawosławnych we czci do Ciebie, ...

Matko Boska Leśnaińska, Któraś znowu do Leśnej wróciła, ...

Matko Boska Leśniańska, Która nadal łaski swe tutaj rozsiewasz, ...

 

Kiedy upadamy pod ciężarem krzyża, Wyproś nam wieczne zbawienie.

Kiedy cierpią i giną ci, których kochamy, ...

Kiedy wiara nasza słabnie, ...

Kiedy naciera pokusa zwątpienia, ...

Kiedy nam Zostałaś Ostatnią i Jedyną Nadzieją, ...

 

O miłosierdzie i przebaczenie, Przez Twoją przyczynę prosimy Boga. 

O odwrócenie klęsk i nieszczęść,

O ulgę i pociechę dla cierpiących,

O rychły i sprawiedliwy pokój na świecie,

O nawrócenie niepoprawnych grzeszników

O wykorzenienie pijaństwa i innych złych nałogów,

O wytrwanie w dobrym do końca,

O szczęśliwą śmierć,

O prastarą cześć i miłość ku Tobie naszych ojców.

 

K. Matko Boska Leśniańska, módl się za nami.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Boże, któryś nam dał Najświętszą Maryję Pannę za szczególniejszą Patronkę, spraw błagamy, abyśmy ubogaceni hojnością Twoich darów, cieszyli się ustawiczną opieką tejże Najświętszej Dziewicy we wszystkich przeciwnościach. przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

lub:

Wszechmogący, wieczny Panie, który dla naszej obrony raczyłeś ustanowić nam cudowną pomoc w Najświętszej Maryi Pannie, spraw, abyśmy taka mocą uzbrojeni, walcząc w ciągu życia, zasłużyli na to, by, odnieść zwycięstwo nad złośliwym nieprzyjacielem w chwili śmierci. Przez Chrysusa Pana naszego. Amen.

 

IX.

Matko Boska Leśniańska, Opiekunko nasza!

Polcamy Ci siebie i swoje sprawy: wyjednaj nam zmiłowanie Boże. Zdrowaś Maryjo...

Przejasna Pani Leśniańska!

Polecamy Ci swoje rodziny i wszystke ich potrzeby: okaż sie nam litościwą i łaskawą, zaradź wszystkiemu! Zdrowaś Maryjo...

Matko Miłosierdzia!

Polecamy Ci  naszą parafię leśniańską: daj je rozkwit wiary, nadziei i miłości! Zdrowaś Maryjo...

Polecamy Ci Miłosierna Matko, wszystkie bolczki naszego życia parafialnego, ulecz je i uzdrów! Zdrowaś Maryjo...

Polecamy Ci, Piekno Podlasia, Leśniańska Panno Maryjo, naszą młodzież, jej wykształcenie i wychowanie, osłaniaj jej wiarę i obyczaje od wszelkich niebezpieczeństw! Zdrowaś Maryjo...

Polecamy Ci, Ukochana Matko nasza, wszystkich naszych cierpiących, smutnych i opuszczonych, spraw niech mniej cierpią, niech się wiecej cieszą! Zdrowaś Maryjo...

Polecamy Ci, Najświętsza Matko Kościoła, Kościół w naszej Ojczyźnie, bądź jego Wspomożeniem i Obroną! Zdrowaś Maryjo...

Bogarodzico Dziewico!

Polecamy Ci, Najświętsza Królowo Polski, Ojczyznę naszą dnia dzisiejszego i jutra, doradzaj nam i prowadź nas w dni jasne i chwalebne! Zdrowaś Maryjo...

 

X.

MODLITWA POWSZECHNA WIERNYCH

 

WSTĘP: Oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie, za Jej wstawiennictwem zanieśmy wspólne błagania do Tronu Bożego.

 

1. Módlmy się za Ojca Świetego, wszystkich biskupów i kapłanów, aby wiernie czuwali nad owczarnią sobie powierzoną.

2. Módlmy sie za naszą Ojczyznę, aby sie cieszyła ładem i pokojem.

3. Módlmy sie  za świat pracy, aby robotnicy w pogodnej pracy znajdowali godne chrześcijan warunki pracy.

4. Módlmy się za rolników, aby Bóg łaskawy błogosławił ich wysiłkom i zawsze dawał obfite plony.

5. Módlmy się za młodzież przebywającą na terenie naszej parafii, aby nie ulegała złym wpływom.

 

ZAKOŃCZENIE: Wysłuchaj Panie swojego ludu, który całym sercem korzy się przed Tobą i za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy Leśniańskiej udzielaj mu nieustannie swojej pomocy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

XI.

POŚWIĘCENIE OBRAZU MATKI BOŻEJ LEŚNIAŃSKIEJ

Boże, który Maryję łaską Ducha Świętego wywyższyłeś po Synu  ponad wszystkich aniołów i ludzi, jako Najświętszą Bogurodzicę i dałeś Jej uczestnictwo w tajemnicach Chrystus, a teraz sprawiasz, że słusznie doznaje od Kościoła czci szczególnej, racz pobłogosławić +  ten obraz pod wezwaniem Matki Boskiej Leśniańskiej, Opiekunki Podlasia.

Niech wierni, którzy będą na niego patrzeć, wytrwale błagają Matkę Boga i ludzi, aby Ona, która modlitwami Swymi wspierała początki Kościoła, także teraz w niebie, wywyższona ponad wszystkich świetych i aniołów, we wspólnocie wszystkich Świętych wstawiała się u Swego Syna, żeby wszyscy ludzie zespolili się szczęśliwie w pokoju i w zgodzie w jeden Lud Boży na chwałę Przenajświętszej i Nierozdzielnej Trójcy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

(Jubileuszowy Modlitewnik Leśniański, Leśna Podlaska 1983, s. 20-25)

 

Modlitwy, które pomagaja wyprosic uzdrowienie

Potrzebujesz uzdrowienia? Te modlitwy, odmawiane wytrwale i z głęboką wiarą, mogą pomóc ci wyprosić u wszechmogącego Boga potrzebne łaski.

Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne

Mój Panie i mój Boże, mój Początku i mój Celu! Ty jesteś Panem historii i Panem historii mojego życia.

Proszę Cię teraz o Twojego Ducha Świętego, ażebym w Jego mocy mógł spojrzeć na historię mojego życia i na moje oczekiwania poprzez pryzmat Jego światła.

Dziękuję Ci za dar pamięci i proszę: wzbudź wspomnienia wydarzeń w moim życiu, które oddaliły mnie od Ciebie, z których robię Ci potajemnie zarzuty lub też te, które spycham do podświadomości.

Chcę w tym momencie otworzyć moje serce na Twoje miłosierdzie. Chcę powrócić do Ciebie z daleka i na nowo przyjąć Twoją bliskość jako dar. Przyjmij mnie w swoje ramiona i odbierz ode mnie wszelki brak zaufania do Ciebie.

Jesteś tak wielki, że mi pozwalasz wybaczyć Ci, iż dopuściłeś tak wiele spraw, których nie rozumiem i nigdy nie zrozumiem.

Nie anulujesz historii mojego życia, lecz poprzez cierpienie Twojego Syna czynisz mój ból Twoim bólem. Przez Ducha Świętego pojednaj mnie z Sobą, z ludźmi, którzy mnie zranili i ze mną samym.

Modlitwa pochodzi z książki H. Mühlen, Nowe życie z Bogiem

Modlitwa o uzdrowienie z choroby

Boże, który jesteś Stwórcą człowieka oraz Panem życia i śmierci, bądź uwielbiony! Jeśli jest Twoją wolą, Panie, abym wyzdrowiał, to uwolnij mnie od tej choroby. Niech Duch Święty, którego otrzymałem w sakramencie chrztu i bierzmowania, pomoże mi przyjąć Twoją świętą wolę. Niech On mnie prowadzi; niech mnie obdarzy męstwem, abym potrafił przyjąć i dźwigać Twój krzyż.  

Uwielbiam Cię, Panie, za wszystkie łaski, którymi mnie obdarzyłeś i ciągle obdarzasz. Chce wykonać do końca zadanie, jakie mi zleciłeś. Przez zasługi twojego Syna, który cierpiał na krzyżu, proszę Cię: obdarz mnie zdrowiem ciała i duszy. Amen.

Modlitwa o uzdrowienie za przyczyną św. Jana Pawła II

Boże, który jesteś Stwórcą człowieka oraz Panem życia i śmierci, bądź uwielbiony! Jeśli jest Twoją wolą, Panie, abym wyzdrowiał, proszę Cię za przyczyną św. Jana Pawła II o uzdrowienie mnie z tej choroby.

Niech Duch Święty, którego otrzymałem w sakramencie chrztu i bierzmowania, pomoże mi przyjąć Twoją świętą wolę. Niech On mnie prowadzi; niech mnie obdarzy męstwem, abym potrafił przyjąć i dźwigać swój krzyż.

Uwielbiam Cię, Panie, za wszystkie łaski, którymi mnie obdarzyłeś i ciągle obdarzasz. Chcę wykonać do końca zadanie, jakie mi zleciłeś. Przez zasługi Twojego Syna, który cierpiał na krzyżu, proszę Cię: obdarz mnie zdrowiem ciała i duszy. Amen.

Modlitwa pochodzi z: Nowenna do św. Jana Pawła II, O rozwiązanie trudnych spraw, Marianie, Warszawa 2014.

Modlitwa o uzdrowienie do św. Szarbela

Święty Ojcze Szarbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami. Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego.

Pomagaj w wyborze dobra i unikania zła. Broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych.

Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen.

                          

Egzorcyzm prosty do prywatnego odmawiania – Modlitwa o odrzucenie złych duchów – za przyczyną NIEPOKALANEJ.

Egzorcyzm prosty
Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej,
z dnia 08.04.1998 r. nr 401/K/98 – do prywatnego odmawiania
(przeżegnać się wodą święconą i pokropić nią mieszkanie)
(w miejscu +  żegnamy się, wykonując znak krzyża, bez wypowiadania słów)

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Bądź pozdrowiona Niepokalana Dziewico, która od pierwszej chwili swego Niepokalanego Poczęcia, zwyciężyłaś pychę szatana. Bóg Ojciec tak Cię umiłował, o Maryjo, że wybrał Ciebie na Matkę swego Jednorodzonego Syna i tak umiłował świat, że wysłał Jezusa, “aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Twój Boski Syn, umierając na krzyżu za nasze grzechy, uczynił Cię naszą duchową Matką, Szafarką łask, abyś wspomagała nas, przybrane dzieci Ojca niebieskiego, w dochowaniu wierności przymierzu chrzcielnemu. Uproś nam wiarę żywą, która działa przez miłość, byśmy wypełniając przykazania Boga, we wszystkim wykonywali Jego świętą wolę. Tak bardzo tego pragnęłaś, zwracając się do sług w Kanie ze słowami: Czyńcie, cokolwiek Jezus wam powie! A ty. Panie, nasz Zbawicielu, mówisz nam, abyśmy miłowali Boga z całego naszego serca, z całej naszej duszy i z całej naszej mocy, i miłowali ludzi tak jak Ty ich umiłowałeś. Matko nasza i Królowo! Kiedy atakuje nas nasza własna słabość, szatan i świat, wstawiaj się za nami do Jezusa, aby nam okazał swoją łaskę i zmiłowanie. Posyłaj nam na pomoc twojego Hetmana niebieskiego, Michała Archanioła, wodza Zastępów Pańskich i Twoich Aniołów, których również jesteś Panią i Królową.


Święty Michale Archaniele, Patronie Kościoła Świętego, przyzywamy Twego wsparcia w walce z podstępnymi zasadzkami szatana. Na początku świata, przewodząc swoim Aniołom, strąciłeś z nieba szatana i zbuntowane anioły, więc i teraz wspieraj nas, gdy te przewrotne duchy ciemności chcą nas oderwać od Chrystusa i Kościoła, Jego Mistycznego Ciała. Jak wyprowadziłeś naród izraelski z niewoli faraona, tak i nas prowadź bezpiecznie do ziemi obiecanej Królestwa niebieskiego. Posyłaj swoich Aniołów, by nas wspierali w osiągnięciu zbawienia. Wodzu Mistycznego Ciała Chrystusa, prowadź nas do zwycięskiego boju z nieprzyjaciółmi naszego zbawienia.


Święci Apostołowie i Uczniowie, których Chrystus Pan ustanowił Pasterzami swego Kościoła, wypraszajcie nam potrzebne siły do zwyciężania ataków złych duchów.
I Wy, Święci Męczennicy, przelewając swoją krew za Chrystusa, daliście najwyższe świadectwo swego życia – wstawiajcie się za nami, byśmy nie ulegli złośliwym kłamstwom szatana.
Mężni Wyznawcy i czyste Dziewice oraz wszyscy Święci Pańscy, wypraszajcie nam łaskę Bożą, byśmy odrzucając podstępne pokusy złych duchów, wytrwali do końca ziemskiej próby w miłości Jezusa Chrystusa.
Wspomagajcie nas, nasi Święci Patronowie!
Przybądźcie nam ku pomocy święci Aniołowie Stróżowie, którzy jesteście ciągle przy nas, oświecajcie nasz umysł, umacniajcie wolę i prowadźcie nas do Boga! Wspierajcie nas wszystkie zastępy chórów anielskich!


Panie Jezu Chryste! Ty powiedziałeś: “Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi” (Mt 28,18), a wysyłając uczniów na głoszenie dobrej Nowiny o zbawieniu mówiłeś, że tym, “którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać…” (Mk 16,17) oraz dałeś im władzę i moc do pokonania całej potęgi szatana (Łk 10,19) – ufając w Twoje zapewnienie: “A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”(Mt 28,20), nakazujemy w Twoje imię + wszystkim złym duchom: Odejdźcie od nas i nie wracajcie więcej! Rozkazujemy wam mocą Pana naszego Jezusa Chrystusa +idźcie precz duchy pychy, nieczystości, chciwości, zazdrości, obżarstwa, gniewu i lenistwa!W imię Jezusa Chrystusa + odpędzamy was duchy kłamstwa, nienawiści, kłótni, nierządu, podstępu, zdrady, kradzieży, wiarołomstwa, pijaństwa, narkomanii, zabijania nienarodzonych, eutanazji oraz wszelkiego zamieszania: Odejdźcie precz od Ludu Bożego.Mocą Jezusowej Krwi + odrzucamy was i nakazujemy: Oddalcie się od nas i nie wracajcie przewrotne duchy zabobonów, magii, czarów, astrologii, fałszywego jasnowidztwa, bałwochwalstwa, zawiści, sporów, tortur, niezgody, mordu, rozłamów i wojny! Idź precz, szatanie niewiary i zwątpienia w nieskończone miłosierdzie Boga! Odejdź dręczycielu, kłamco i zabójco, który chcesz nas doprowadzić do lęku, depresji, rozpaczy i samobójstwa! Pełni zaufania w nieskończoną dobroć i łaskę naszego Boga, wołamy: Wszystko mogę w Jezusie Chrystusie, który mnie umacnia w Duchu Świętym do działania ku chwale Ojca Niebieskiego!
W imię Boga + w Trójcy Jedynego, odstąpcie przeklęte duchy od naszych rodzin, braci i sióstr, od naszych krewnych, sąsiadów, znajomych i przyjaciół!


Rozkazujemy wam w imię męki Jezusa Chrystusa + i Jego chwalebnych Ran: odstąpcie od nas i wszystkich kuszonych i tych, których polecamy Bogu Najwyższemu! W imię Jezusa +oddalcie się od Kościoła świętego, od narodu polskiego i wszystkich ludów świata! Mocą świętego znaku Krzyża + odpędzamy was, złe duchy, od naszych mieszkań, domów, wsi i miast!
Złączeni z Chrystusem, naszym Panem + nakazujemy wam, byście nie przeszkadzali nam w pracy i w wypełnianiu naszych codziennych obowiązków na chwałę Boga, nie napastowali nas w czasie modlitwy, świętych czynności liturgicznych, a zwłaszcza podczas sprawowania i uczestniczenia w Najświętszej Eucharystii!


W imię Boga Stworzyciela + w imię Boga Odkupiciela + w imię Boga Uświęciciela + rozkazujemy wam (duchy sekciarstwa, okultyzmu, spirytyzmu, bezbożności i fałszywego mistycyzmu – oddalcie się od nas i nie ukazujcie nam pozornie szerokiej i łatwej drogi, która w rzeczywistości prowadzi do zatracenia duszy i ciała. Odsyłamy was pod krzyż Chrystusa, naszego Zbawcy i Pana! “O Krwi Najświętsza naszego Zbawiciela! Jak niegdyś zapowiedziana przez krew baranka paschalnego, obroniłaś lud izraelski od śmierci, tak i teraz, o Krwi Jezusa, zapłato naszego zbawienia, bądź dla nas murem obronnym przeciw wszystkim zasadzkom szatana! Ty jesteś godna wszelkiej czci i chwały! Ojcze niebieski! My Twoje dzieci, odnawiamy obietnice chrztu świętego, wyrzekamy się szatana i wszystkich spraw jego! Wierzymy w Ciebie, Boga, Stworzyciela nieba i ziemi. Aniołów i ludzi! Wierzymy w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się Człowiekiem, umarł na krzyżu i trzeciego dnia zmartwychwstał!
Wierzymy w Ducha Świętego, naszego Pana, Ożywiciela i Uświęciciela! Wierzymy w jeden, święty, powszechny, maryjny i apostolski Kościół! Wierzymy w Świętych Obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i życie wieczne w Królestwie Bożym!


Uznajemy Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Pana naszego Jezusa Chrystusa, za naszą duchową Matkę, Matkę Kościoła, Mistycznego Ciała Chrystusa oraz Królową nieba i ziemi!
Chcemy wypełniać wszystkie nakazy i przykazania Boże, trwać w wierności Kościołowi Chrystusowemu, żyć w jedności z naszymi Biskupami i Kapłanami, uznając nieomylność Ojca świętego w sprawach wiary i obyczajów!


Niech będzie uwielbiony Bóg w Trójcy Świętej Jedyny – w Maryi Niepokalanej, w świętym Michale Archaniele, w Aniołach i wszystkich Świętych! Razem z zastępami Serafinów wychwalamy Cię, Ojcze, Synu i Duchu Święty, wołając: Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg Zastępów!
Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej!
W tej wierze i miłości Kościoła Chrystusowego chcemy żyć i umierać. Amen.

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00
  • google-plus-square
  • Twitter Square
  • facebook-square
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now